• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Algemeen
ZenKitchen (Kamer van Koophandel 55375812), hierna te noemen ZenKitchen, verleent u hierbij toegang tot zenkitchen.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. ZenKitchen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
ZenKitchen spant zich in om de inhoud van zenkitchen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op zenkitchen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ZenKitchen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ZenKitchen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ZenKitchen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.